بقاء (على قيد الحياة بعد زوال الغير)

بقاء (على قيد الحياة بعد زوال الغير)
بَقَاء (على قيد الحياة بعد زَوَال الغير)‏ \ survival: surviving.

Arabic-English dictionary. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”